ZGODOVINA CERKNJEGA

Mimo Cerknega je v davnini vodila pomembna pot iz Soške v Poljansko dolino; na to opozarja rimska utrdba na bližnjem Gradišču. V avstrijski dobi je bilo Cerkno trg in sedež okrajnega sodišča. Leta 1900 so odprli čipkarsko šolo. Po kapitulaciji Italije leta 1943 je postalo Cerkljansko politično in kulturno središče svobodnega ozemlja 9. korpusa. Tu so delovale partizanske delavnice, bolnice, sanitetne šola, odvijale so se številne kulturne prireditve, politična in vojaška posvetovanja. Po 1945 se je pričela razvijati industrija.

V Cerknem danes delujejo Osnovna šola Cerkno, Mestni muzej Idrija – oddelek Cerkno, Glasbena šola Idrija – oddelek Cerkno, Bevkova knjižnica Cerkno, Radio Odmev, Lokalna televizija Cerkno, hotel Cerkno resort.

Kraj je izhodišče za gorske poti na Porezen, Blegoš in Črni vrh, v zadnjem času se razvija tudi gorsko kolesarjenje.

Cerkljanski pustni običaj laufarija je različica pokopa pusta. Za običaj so značilne lesene pustne maske in izvirni kostumi.

IZVOR IMENA

Krajevno ime kaže na nekdanjo cerkveno posest. Sodeč po starih zapisih se je kraj v srednjem veku imenoval Cerknica.V starih listinah se kraj omenja leta 1257 kot Curchinitz, 1337 Circhinç, 1369 Chyrchayn in 1486 Circhiniz; iz tega je izpeljano vodno ime Cerknica in pokrajinsko ime Cerkljansko. Italijani so kraj imenovali Circhina.

ZIMSKO_CERKNO_2mala_298529